Följ bygget


27 SEPTEMBER

Plattan till hus 1 snart klar for gjutningen
Plattan till hus 1 snart klar för gjutningen

Samtidigt gjuter man plattan till mitthuset
Samtidigt gjuter man plattan till mitthuset

Baksidan och uteplats2
Baksida och uteplats 

Sett_fran_parkering2
Sett från parkeringen i Öster


10 SEPTEMBER

Blivande infart ifran oster..
Blivande infart ifrån öster

Blivande P-plats i oster
Blivande P-plats i Öster

Blivande teknik hus for inkommande varme mm!
Blivande teknikhus för inkommande värme mm

Blivande uteplats...
Blivande uteplats

Dags for gora grunden till forsta huset i oster!
Dags för göra grunden till första huset i öster

Frigolit laggs som isolering i plattan...
Frigolit läggs som isolering i plattan

Markarbeten paborjade
Markarbeten på började

Vatten och avlopp mm gravs ner...
Vatten och avlopp mm grävs ner